Een greep uit de opdrachtgevers van de Diffrnt Founders

Blogs & Vlogs

Zelfevaluatie; vreemde ogen dwingen

Zelfevaluatie: vreemde ogen dwingen Doel van de jaarlijkse zelfevaluatie van toezichthouders c.q. bestuurders is om samen te reflecteren op het eigen functioneren en daarmee de eigen professionaliteit en deskundigheid verder …