De ijsberg staat voor doen-denken-drijfveren, voor wat we zien van mensen en van wat verborgen is.

Gedrag is wat we van mensen kunnen waarnemen. Dan hebben we het over houding, interactie, toepassing van kennis. Gedrag bevindt zich boven de waterlijn van de ijsberg en is dus maar een heel klein gedeelte ervan.

Waar dat gedrag vandaan komt is niet waarneembaar. Dat zijn de lagen die zich onder water bevinden. Meteen onder de oppervlakte bevinden zich de opvattingen van mensen, mentale modellen. Hier gaat het om hoe je door je omgeving en gebeurtenissen in de loop van je leven bent geconditioneerd. Die conditioneringen brengen je meestal verder af van wie je eigenlijk bent en wat je potentieel is.

Jouw persoonlijke potentieel, of wel je authentieke ik, is het onderste deel van de ijsberg. Met onze methodieken zijn we in staat om jouw potentieel in beeld te brengen en samen met jou onderzoeken we wat je blinde vlekken zijn. Vanuit het potentieel van alle teamleden kijken we vervolgens naar het potentieel en de blinde vlekken van het team en gaan we daar samen concreet mee aan de slag.

De individuele teamleden ontwikkelen zich en tegelijkertijd groeit ook het team.