Naar aanleiding van de inzichten uit de workshop Krachtenveld kan het wenselijk zijn om verder in te zoomen op één of meerdere stakeholders. Dat kunnen zowel interne (b.v. collegae van andere afdelingen, directie, de toezichthouder) als externe stakeholders (b.v. klanten, toeleveranciers, samenwerkingspartners, toezichthouders, gemeente) zijn.

In dat geval kan een stakeholder reis een waardevolle bron van informatie zijn. Diffrnt werkt samen met Good2Consult

. Logo_G2C_RGB.jpg

Good2Consult gaat persoonlijk in gesprek met die stakeholders waarin je meer inzicht wil krijgen. Daarmee kun je beter aansluiten op de verwachting, behoeftes, en wensen van die betreffende stakeholder.

Diffrnt kan dan vervolgens weer helpen om ervoor te zorgen dat je mensen daar ook mee aan de slag gaan. Dat maakt de cirkel rond.

Samen geven wij kleur aan jouw stakeholders.