De meesten van ons werken al weken vanuit huis. We hebben vaak alleen nog online contact met elkaar. Op vrijdagmiddag drinken we voor het beeldscherm samen een borrel. Eigenlijk gaat dat allemaal best goed. We ontdekken en ervaren dingen die heel positief werken en die we wel graag willen behouden. Maar wat we steeds meer missen is het échte contact met elkaar. Samen een nieuw perspectief creëren. Elkaars schoenen zien. Samen aan de slag om de nieuwe inzichten en verworvenheden in beeld te krijgen en duurzaam te implementeren. De hoogste tijd voor een serieuze teambuilding in dit verwarrende coronatijdperk!

Meld je nu aan. Alleen of samen met je team.

Het programma
Alle deelnemers delen online hun individuele ervaringen en inzichten van de afgelopen periode. Ze geven daarbij aan wat zij zien als belangrijkste inzichten en verworvenheden voor hun eigen functioneren, het functioneren in teamverband en het functioneren van de organisatie. We bepalen met elkaar wat we graag duurzaam willen veranderen en verankeren op deze 3 niveaus. Hierbij kijken we ook naar het krachtenveld waarin we samen met collega’s en als team functioneren en de omgeving waarin de reset dient plaats te vinden. Aan het eind maken we een start met het opstellen van een actieplan, met wie, wat, hoe gaan doen, waarmee je als team meteen aan de slag kunt.

Wat levert het je op
Een reset voor je team, die bijdraagt aan het succesvol en enthousiast samenwerken in ongekende omstandigheden. Iedere deelnemer ontvangt een rapportage. In deze rapportage nemen we de inzichten en verworvenheden van de afgelopen periode op en een eerste aanzet voor een actieplan om te komen tot een teamupdate.

Reset your Team is concreet, resultaatgericht, verrassend, holistisch en bovenal intrinsiek motiverend.

Moderatoren
Deze online Team Reset wordt begeleid door Frank Geraerts en Saskia van der Laak

Prijs
Er kunnen maximaal 8 mensen meedoen. De financiële investering bedraagt € 295,00 excl. 21% BTW en ca. 3 uur tijdsinvestering per deelnemer (excl. evaluatie).