Het proces van onze programma’s bestaat altijd uit 4 fases, te weten voorbereiding, analyse, implementatie en verankering. Binnen die 4 fases bepalen we samen de programma onderdelen die passen bij de vraag.

Bij de start van onze samenwerking geven we een compleet beeld van hoe jouw programma eruit zou moeten zien. Welke onderdelen zijn must haves voor jouw uitdaging en welke onderdelen zijn need to have.

De regie ligt te allen tijde bij jou als opdrachtgever. Jij bepaalt.

De manier waarop wij werken vraagt van de organisatie en de individuele deelnemers weinig voorbereiding.