We maken gebruik van traditionele methoden en werkwijzen, gebaseerd op ratio en wetenschap, maar ook van verrassende en onconventionele methoden, evidence based methoden, de kracht van beleving en van je intuïtie.

De basis van onze aanpak zijn Human Design, Systemisch Werk en organisatieopstellingen. Die methoden hebben met elkaar gemeen dat ze  gericht zijn op verandering door bewustwording en inzicht. Op oude tradities die herontdekt zijn, in een nieuw eigentijds jasje gestoken en gecombineerd zijn met hedendaagse wetenschappelijke inzichten.

 

Systemisch werk/coachen en organisatieopstellingen

Mensen leven, leren en ontwikkelen zich in verbanden: in gezinsverband, familieverband, teamverband. Elk van deze verbanden kent een eigen dynamiek, een systeemdynamiek, met eigenzinnige wetmatigheden en ordeningen die dus niet door een enkel individu worden aangestuurd. Problemen die worden veroorzaakt in het systeem, moeten ook worden opgelost in het systeem. Hierdoor is Systemisch Werk dus bij uitstek geschikt om de verborgen dynamiek van het verband zichtbaar te maken. Ieders plek in het systeem is geordend. De ordening en de positie zien die anderen innemen in het systeem, geeft ruimte en zingeving.

Systemisch werk laat ons door een zgn. ‘systemische bril’ naar een vraag of situatie kijken. Dus niet de inhoud van een vraag of probleem wordt belicht maar de systemische bedding achter de vraag. Wat is het grotere plaatje van een probleem? Wat is het achterliggende kader van een vraag? Waar is of was dit probleem ooit een oplossing voor? Wat is de geschiedenis van mijn patronen?

Organisatieopstellingen is een bijzondere manier om de invloed van systemen, het krachtenveld waarin je functioneert, zichtbaar te maken en je te laten ervaren op welke onderdelen je wellicht selectief kijkt naar de situatie.

Systemische werk heeft een veelheid aan werkvormen. Visual coaching is er daar ook een van. Maar we maken ook uitstapjes naar werkvormen uit methodieken als  NLP, transactionele analyse, Deep Democracy.

 

Human Design (testen en ervaren) en MBraining

Diffrnt gebruikt analyse methoden die gebaseerd zijn op Human Design en MBraining. Een synthese van eeuwenoude kennis en wijsheidstradities gecombineerd met recent wetenschappelijke onderzoek. Met behulp van deze methoden maken we potentieel assessments van individuen als ook van teams. We kunnen hierdoor globaal tot zeer gedetailleerd aangeven wie je bent of hoe je (weer) kunt worden wie je bent en hoe je als team het beste kunt samenwerken. Aan de hand van onze potentieel assessments kun je vervolgens 24/7 testen en ervaren wie je bent, hoe je het beste, het beschikbare potentieel kunt gebruiken, ontwikkelen en met elkaar verbinden om tot de juiste beslissingen te komen en deze succesvol alleen of samen met anderen te realiseren. Online en offline.