Diffrnt maakt gebruik van een aantal verschillende methoden: Human Design, systemisch werken, Theory U. Die methoden hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal zijn gebaseerd op oude wijsheidstradities en gericht zijn op verandering door bewustwording en inzicht. Die oude tradities zijn in recente jaren als het ware herontdekt en in een nieuw eigentijds jasje gestoken door combinaties te maken met hedendaagse wetenschappelijke inzichten. Uniek aan de Diffrnt aanpak is dat wij  deze verschillende manier om tot verandering te komen op een logische wijze hebben weten te integreren.

Systemisch werk/coachen

Mensen leven, leren en ontwikkelen zich in verbanden: in gezinsverband, familieverband, teamverband. Elk van deze verbanden kent een eigen dynamiek, een systeemdynamiek, met eigenzinnige wetmatigheden en ordeningen die dus niet door een enkel individu worden aangestuurd. Problemen die worden veroorzaakt in het systeem, moeten ook worden opgelost in het systeem. Hierdoor is Systemisch Werk dus bij uitstek geschikt om de verborgen dynamiek van het verband zichtbaar te maken. Ieders plek in het systeem is geordend. De ordening en de positie zien die anderen innemen in het systeem, geeft ruimte en zingeving.

Systemisch werk laat ons door een zgn. ‘systemische bril’ naar een vraag of situatie kijken. Dus niet de inhoud van een vraag of probleem wordt belicht maar de systemische bedding achter de vraag. Wat is het grotere plaatje van een probleem? Wat is het achterliggende kader van een vraag? Waar is of was dit probleem ooit een oplossing voor? Wat is de geschiedenis van mijn patronen?

Theory U

Theory U (Otto Scharmer / MIT) beschrijft een proces om tot fundamentele verandering te komen. De letter U laat daarmee de weg zien waarlangs die verandering gestalte krijgt. Eerst ‘de diepte in’ om vervolgens met behulp van deze inzichten stapje voor stapje tot actie over te gaan. Het gaat er in de kern om onbewuste en onzichtbare informatie bewust en zichtbaar te maken. Om vervolgens deze informatie te kunnen gebruiken in het proces van veranderen. Dit kan bereikt worden door een andere manier van kijken, communiceren en handelen. Otto Scharmer beschrijft dat als het waarnemen, voelen en handelen met een ‘open mind, open heart en open will’.

Human Design

Diffrnt gebruikt analyse methoden die gebaseerd zijn op Human Design en Mbraining. Beide zijn gebaseerd op een synthese van eeuwenoude kennis en wijsheidstradities gecombineerd met recent wetenschappelijke onderzoek. Met deze methoden kunnen we zowel persoonlijk potentieel analyses maken, als ook teamanalyses. Wij kijken naar jouw potentieel, naar hoe authentiek je bent of wil (weer) worden en hoe je dat het beste kunt aanpakken. We nemen een duik om jouw “ijsberg” onder water te besturen en dat gaat verder dan alleen gedrag. Werk je samen met andere mensen dan kunnen we jullie aangeven waar jullie elkaar op een natuurlijke manier aanvullen en waar je samen extra aandacht zou moeten besteden.