Inzichten in je blind spots en verankering daarvan is één ding. Die inzichten vervolgens omzetten in concrete en tastbare acties is iets anders. Business as usual ligt als een gevaar op elke hoek. Daarom biedt Diffrnt ondersteuning bij de implementatie. Dat kan in de vorm van vreemde ogen die dwingen tijdens voortgangsoverleggen, coaching van mensen en teams of door de rol van project- of interim manager in te vullen.