“Met zoveel mogelijk plezier succesvol gebruik maken van het beschikbare potentieel”

Leuk werk is voor mij het uitvoeren van analysen en mensen en organisaties en ze vervolgens op basis daarvan te helpen bij het realiseren van hun ideeën en veranderingen. Liefst met betrekking tot nieuwe diensten en producten, het toepassen van nieuwe technologische oplossingen en een betere samenwerking tussen mensen en organisaties. Ik heb voor en met veel mensen en een groot aantal organisaties mooie en succesvolle opdrachten mogen uitvoeren en een duurzame relatie mogen opbouwen. De eerste 15 jaar als medewerker in verschillende functies voor lokaal, nationaal en internationaal opererende organisaties. Sinds 1997 als zelfstandig ondernemer. Veelal in de rol van initiator, project-, procesmanager, toezichthouder, vertrouwenspersoon, auditor, mede-initiatiefnemer en eindverantwoordelijke. Net zoals ik dat zelf wil, wil ik graag andere mensen en organisaties beter en met zoveel mogelijk plezier gebruik laten maken van hun eigen potentieel en 24/7, beter en betere beslissingen laten nemen bij het realiseren van hun ideeën en doelstellingen. Sinds enkele jaren maak ik hiervoor waar mogelijk gebruik van Human Design. Voor mij een geweldig hulpmiddel. Allereerst en nog steeds om mijzelf beter te leren (h)erkennen en de invloed die ik op mijn directe omgeving heb en daarnaast ook om andere mensen te helpen zichzelf beter te leren (h)erkennen en voor hen en mij, betere, succesvollere en leukere samenwerkingsvormen te bepalen en te realiseren.  LinkedIn