“Blind Spots Uncovered in 1 Day” is een kennismaking en als het aan ons ligt ook de take off van onze duurzame samenwerking met opdrachtgevers. Het is een holistische aanpak, waarbij we alle essentiële facetten van de organisatie en het ecosysteem in 1 dag tijd kunnen belichten. Afhankelijk van jouw vraagstelling kiezen we de meer strategische insteek van de organisatie of kiezen we voor een specifiek team en de uitdagingen van dat team. De aanpak, die bestaat uit 4 stappen, blijft dus hetzelfde. De focus verschilt per opdrachtgever. Afhankelijk van jouw situatie en vraagstelling kijken we welke onderdelen bij de take off aan bod zouden moeten komen wat de beste volgorde dan is. Ook Blind Spots Uncovered in 1 Day is altijd maatwerk. De inzichten die deze bijzondere en intensieve take off opleveren bieden ons de mogelijkheid om onze verdere dienstverlening goed te kunnen bepalen en meer dan effectief uit te voeren.

Succes

Hoe ziet succes er voor jou uit? Is jouw succes hetzelfde als het succes dat je collega’s of de rest van de organisatie voor ogen hebben? Om welk doel te te bereiken vorm je een team, een organisatie?

Potentieel

Hoe goed weten jij en de mensen waar je mee samenwerkt wat het potentieel van iedereen is? Hoe dat het beste kan worden ingezet? En hoe jullie het beste een ‘dreamteam’ kunnen vormen? Voorafgaand aan deze dag hebben we met al je teamleden hun persoonlijke potentieel besproken, zodat we ons nu kunnen te richten op jullie als team.

Werkomgeving

Wat is de invloed en beleving van je werkomgeving? Hoe efficiënt, effectief en inspirerend ervaren jij, je team en organisatie je werkomgeving?

Blind Spots

Hoe ziet het ecosysteem van je organisatie, je team of jezelf eruit? Welke stakeholders beïnvloeden het succes en het resultaat? Waar liggen de kansen en bedreigingen? Welke andere hindernissen en mogelijkheden zijn er? Wat zijn de verborgen onderstromen en hoe hier het beste mee om te gaan? Krijg zicht op de blind spots die je belemmeren.

Aan het einde van de dag weet je wat de blind spots zijn en hoe jij, je team of organisatie beter gebruik kunnen maken van het beschikbare potentieel om succesvol te zijn en blijven.

Verankering is een vast onderdeel van Blind Spots Uncovered. Binnen 1 tot 3 weken ontmoeten we elkaar weer. Je hebt even de tijd gehad om alle nieuwe inzichten te laten bezinken en beklijven. Nu geven we je aan hoe je daar concreet mee kunt omgaan om je potentieel steeds beter te gaan gebruiken. Na ca. 1 maand zitten we opnieuw om tafel om te bespreken wat je nu staat. Wat heb je wel/niet gedaan, waar ben je tegenaan gelopen en waar heb je mogelijk nog ondersteuning bij nodig.