“We shape our buildings; thereafter they shape us” (Winston Churchill)

Ik ben overtuigd dat de ruimte waar mensen zich bevinden invloed geeft op hun gedrag. Als mensen geïnspireerd worden door hun werk- en leefomgeving worden ze blij, gemotiveerd en productief. Door steeds op zoek te gaan naar de componenten van het geluksgevoel in een gebouw en omgeving, heb ik in de afgelopen 15 jaar veel ervaring opgebouwd in de psychologische aspecten van het interieur. In mijn projecten besteed ik veel aandacht aan het toekomstbeeld, de beleving en het gedrag van de gebruikers. Ik analyseer de ruimte op basis van functionaliteit, energie, klimaat, licht, akoestiek, kleurstelling en materiaalgebruik. Mijn passie is het oplossen van complexe vraagstellingen om het ware DNA van de mensen en de organisatie zichtbaar te maken in de fysieke omgeving. Anna Konshina. Ontwerper, adviseur huisvesting.  LinkedIn